پشتیبانی

آموزش علوم متوسطه - زندگی نامه آلفرد وگنر

آموزش علوم متوسطه - زندگی نامه آلفرد وگنر

زندگی نامه آلفرد وگنر

در سال 1912 آلفرد وگنر ژئوفیزیكدان و هواشناس آلمانی با ارائه یك سخنرانی وانتشار كتابی با عنوان "منشا قاره ها و اقیانوس ها" نظریه اشتقاق قارهای را برای اولین بار و به طور جدی مطرح كرد. وی بر اساس شواهد گردآوری كرده خود اعتقاد داشت كه در گذشته قاره ها توده ای یكدست و به هم پیوسته بوده اند و قاره های جنوبی امروزی در پیرامون قطب جنوب آن زمان و قاره های شمالی نیز در استوا قرار داشته اند. وگنر این مجموعه قاره ای را پانژه آ Pangaea))به معنی "تمام زمین" نامید و اقیانوس دربرگیرنده آن را پانتالاسا

Image result 


بقیه در ادامه مطلب...........
زندگی نامه آلفرد وگنر

در سال 1912 آلفرد وگنر ژئوفیزیكدان و هواشناس آلمانی با ارائه یك سخنرانی وانتشار كتابی با عنوان "منشا قاره ها و اقیانوس ها" نظریه اشتقاق قارهای را برای اولین بار و به طور جدی مطرح كرد. وی بر اساس شواهد گردآوری كرده خود اعتقاد داشت كه در گذشته قاره ها توده ای یكدست و به هم پیوسته بوده اند و قاره های جنوبی امروزی در پیرامون قطب جنوب آن زمان و قاره های شمالی نیز در استوا قرار داشته اند. وگنر این مجموعه قاره ای را پانژه آ Pangaea))به معنی "تمام زمین" نامید و اقیانوس دربرگیرنده آن را پانتالاسا ((Panthalassa نام نهاد

Image result 

این ابر قاره در حدود 200 میلیون سال پیش یعنی اوائل دوران دوم در مناطق گوناگونی دچار شكستگی شد و قطعات حاصل، از آن زمان به كندی اما پیوسته در حال پراكنده شدن بر روی سطح كره زمین هستند.
   الكساندر دوتوا زمین شناس آفریقای جنوبی در سال 1937در كتاب "قاره های سرگردان ما" نظریه جدایش قاره ای را به گونه ای جدید مطرح ساخت كه بر اساس آن، در آغاز دو ابرقاره اصلی به نام های لوراسیا Laurasia) )در شمال و گندوانا( Gondwana )در جنوب وجود داشته اند و بین آنها را اقیانوسی به نام تتیس( Tethys) در بر می گرفته است. ابر قاره شمالی در بر دارنده امریكای شمالی، گرینلند، اروپا و آسیا و ابرقاره جنوبی شامل امریكای جنوبی، قطب جنوب، افریقا، ماداگاسكار، هند و استرالیا بود

☻گزیده ای از زندگی آلفرد وگنر پیشنهاد دهنده ی فرضیه ی رانش قاره ای (Lfred Wegner)

دانشمندان آدم های كلیشه ای نیستند كه تمام روز را با روپوش بلند و سفید آزمایشگاهی بگذرانند ، آن ها آدم هایی مانند ما هستند.

در تمام مدتی كه وگنر در برلین دانشجو بود برای دریافت درجه ی دكترا در اخترشناسی كار می كرد ، هر گاه امكان می یافت گریزی به كوهستان می زد تا با كوهنوردی و اسكی ، توان خود را افزایش دهد. او امیدوار بود كه روزی مجال یابد در گرینلند جزیره ای پهناور و پوشیده از یخ امّا ناشناخته به كاوش بپردازد. در 26 سالگی این فرصت را یافت، و پست خود را به عنوان دستیار مركز بررسی های هوا نوردی سلطنتی لیندنبرگ ترك كرد و به عنوان یك هواشناسی به گروه اعزامی دانمارك پیوست.

گروه دانماركی (1908-1906) درشرایطی طاقت فرسا كار خود را انجام داد. در پی این سفر وگنر یك كار آموزشی در هوا شناسی و اختر شناسی در دانشگاه مابورگ به دست آورد و در ژانویه 1912 نخستین اظهار نظر خود را درباره ی جابه جایی قاره ای در دو مقاله ارائه كرد كه در انجمن زمین شناسی فرانكفورت و انجمن پیشرفت علوم ماربورگ قرائت شد. این مقاله در اواخر بهار، درست پیش از آن كه عازم دومین سفر اكتشافی به گرینلند شود، به چاپ رسید.

در این سفر یك دنده ی وگنر در 16 سپتامبر شكست ولی ظرف یك ماه سلامت خود را بازیافت. نخستین كتاب وگنر ( منشاء قاره ها و اقیانوس ها) در سال 1915 به آلمانی منتشر شد و تا سال 1929 چهار بار تجدید چاپ شد.

☻شواهد وگنر

در سال 1991 وگنر هنگام جستجو در کتابخانه ماربورگ متوجه شباهت فهرست نام فسیل های گیاهی و جانوری در دو سوی اقیانوس اطلس شد. وی از این اطلاعات شگفت زده شد و شروع به جستجو برای موارد مشابه بیشتر کرد. وگنر به جورشدگی سواحل آمریکای جنوبی و آفریقا توجه کرد و چنین اندیشید که ممکن است شباهت میان جانداران، به دلیل پیوستگی قاره ها در آن زمان بوده باشد. وگنر دریافت که سیماهای زمین شناختی بزرگ مقیاس در قاره های جداشده هنگامی که قاره ها را به هم بچسبانیم، جورشدگی بسیار جالبی را نشان می دهند. برای مثال کوه های آپالاش در شرق امریکای شمالی، ادامه بلندی های اسکاتلند و چینه های سنگی سیستم کارو در افریقای جنوبی، درست هم ارز سیستم سانتاکاتارینای برزیل است.
وی همچنین دریافت که فسیل های یافت شده در نواحی خاص، شرایط اقلیمی متفاوت با شرایط کنونی را نشان می دهند. برای مثال، فسیل های گیاهان حاره ، امروزه در جزیره شمالگانی اسپیتنزبرگن یافت می شوند.

☻زمین ساخت ورقه ای

در اوایل قرن بیستم نظریه ای به نام جابه جایی قاره ها توسط آلفرد وگنر، هواشناس و زمین فیزیكدان آلمانی عنوان شد كه با نظریه های قبلی در مورد ثابت بودن وضعیت قاره ها و اقیانوسها، تضاد داشت . به همین سبب هم، این نظریه در ابتدا با شك و تردید تلقی شد و عده ای حتی آن را به مسخره گرفتند!
در واقع بیشتر از 50 سال زمان لازم بود تا اطلاعات كافی برای تأیید نظریه ی جدید جمع آوری شود تا سرانجام آن نظریه ی ضعیف جای خود را به نظریه ی زمین ساخت ورقه ای بدهد. نظریه ای كه برای نخستین بار، دید جامعی درباره ی فعالیت های درونی زمین به دانشمندان می داد.  

 

  ☻عقیده ای پیشرفته در زمان خود

وگنر، در كتابی كه در سال 1915 منتشر كرد، اصول عقاید خود را شرح داده است. او معتقد به وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ (به معنای همه ی خشكی ها ) است كه در حدود 200 میلیون سال پیش، شروع به قطعه قطعه شدن كرد و سرانجام قاره های امروزی را به وجود آورد.
این قاره (پانگه آ) چند میلیون سال بعد مبدل به دو قاره بزرگ لورازیا (laurasia) و گندوانا (Gondwana) شد كه اولی شامل آمریكای شمالی، گرینلند و بیشتر قسمتهای آسیا و اروپای امروزی است و دومی آمریكای جنوبی، آفریقا ، قطب جنوب، هندوستان ، استرالیای كنونی را شامل می شده است.
فاصله دو قاره لورازیا و گندوانا را دریایی به نام تتیس (Tethys) پر می كرده است كه امروزه دریاهای مدیترانه، مازندران و سیاه را بازمانده های آن می دانند. وسعت این دریای اولیه را هم از روی طبقات چین خورده ای كه از جبل الطارق تا اقیانوس آرام امتداد دارند می توان تشخیص داد، زیرا این رسوبات در كوه های پیرنه، آلپ، قفقاز، البرز، اطلس و هیمالیا یافت می شوند.
چیزی از تقسیم شدن پانگه آ نگذشته بود كه آمریكا جنوبی و آفریقا نیز به صورت یك قطعه از گندوانا جدا شدند . بعدها با پدید آمدن اقیانوس اطلس جنوبی، این دو قاره نیز ازهمدیگر مجزا گشتند.
در حدود 65 میلیون سال قبل اقیانوس اطلس توسعه بیشتری به سمت شمال یافت، استرالیا از قطب جنوب جدا شد و هندوستان نیز شروع به حركت به سمت شمال و پیوستن به آسیا كرد.
به طور كلی دلایلی كه در كتاب ونگر برای درست بودن نظریه ی جابه جایی قاره ها ارائه شده اند عبارتند از :

1 انطباق حاشیه ی قاره ها:
وگنر، شباهت زیادی را میان دو حاشیه ی شرقی آمریكای جنوبی و غربی آفریقا یافته بود، و همین شباهت ظاهری می توانست دلیل بر این موضوع باشد كه در گذشته، این دو قاره به هم متصل بوده و بعدها از هم جدا شده اند.

2
سنگواره ها :
بعضی از سنگواره هایی كه امروزه در روی دو قاره مجاور هم پیدا می شوند، حاكی از آنند كه در گذشته آن قاره ها یك پارچه بوده اند.

3 اقسام سنگ ها و شباهت های ساختاری :
اگر قاره ها در گذشته به هم متصل بوده اند، قاعدتاً باید سنگ هایی مربوط به زمانهای گذشته كه امروز در آنها دریافت می شود، از لحاظ سن و جنس مشابه باشند. وجود چنین شباهتی میان سنگ های شمال غرب آفریقا و شرق برزیل به اثبات رسیده است. در این مناطق ، سنگهای متعلق به 550 میلیون سال پیش ، در كنار سنگ های قدیمی و دو میلیارد ساله هستند، تشابه سنگها طوری است كه فقط با فرض متصل بودن قاره ها به هم در گذشته های بسیار دور قابل توجیه است.4 آب و هوا :
‌ وقتی ثابت شد كه در قسمتهایی از قاره های واقع در نیم كره ی جنوبی كه امروزه در حدود منطقه استوا قرار دارند، آثار یخچالی مشاهده شده است وگنر نتیجه گرفت كه در گذشته، همه ی آن مناطق در محل قطب و در كنار همدیگر واقع بوده اند

 

 

  ☻عقاید موافق و مخالف

اگر چه بیشتر معاصران وگنر، با نظریات او مخالف بودند، ولی یك زمین شناس اهل آفریقای جنوبی به نام دوتوا و یك زمین شناس اسكاتلندی به نام هولمز، آن را شایسته ی توجه دانستند. دوتوا در سال 1937 مطلبی با عنوان قاره های سرگردان ما منتشر كرد و در آن، استدلالهای ضعیف وگنر را كنار گذاشت و خود شواهد محكم تری در این زمینه ارائه داد. هولمز نیز در كتاب زمین شناسی فیزیكی خود پیشنهاد كرد كه وجود جریانهای كنوكسیون در داخل گوشته ی زمین می تواند دلیل احتمالی حركت قاره ها باشد. نظریه ی هولمز هنوز هم با آن كه تاكنون زمین شناسان در مورد عوامل حركت دهنده قاره ها به توافق عمومی نرسیده اند، از اعتبار برخوردار است.  

 

 ☻ مغناطیس دیرین

مسئله ی جابه جا شدن قاره ها برای بار دوم وقتی بر سر زبانها افتاد كه عده ای به كاوش در بستر اقیانوسها علاقه مند شدند.
مطالعه ای كه در دهه 1950 ، در اروپا روی مغناطیس دیرین انجام گرفت، به كشف ارزنده ای منجر شد. به این معنی كه آرایش دانه های مانیتیت موجود در گدازه های زمانهای مختلف، كاملاً با هم تفاوت داشت. با این ترتیب معلوم بود كه یا نوعی سرگردانی قطبی در طول زمان وجود داشته ، یا آن كه قاره ها جا به جا شده اند. با آن كه قطبین مغناطیسی جای خود را عوض می كنند، مطالعه در روی میدان مغناطیسی زمین نشان می دهد كه قطبین مغناطیسی تقریباً همیشه در نزدیكی قطبین جغرافیایی قرار می گیرند. اگر قطبهای جغرافیایی سرگردانی قابل ملاحظه ای نداشته باشند – كه ما نیز به این واقعیت معتقدیم – قطبهای مغناطیسی هم نباید زیاد جا به جا شوند. در این صورت، تنها دلیل سرگردانی قطبی را می تان به جابه جا شدن قاره ها نسبت داد.
با این همه ، یافته های مغناطیس دیرین هم نتوانست كمك چندانی به اثبات نظریه ی جابه جایی قاره ها بكند زیرا مغناطیس سنجی روشی جدید بود و هنوز مورد تأیید قرار نداشت. گذشته از آن خاصیت مغناطیسی سنگ ها به مرور ضعیف می شود و یا سنگ ها می توانند مجدداً مغناطیسی شوند.  

 

 ☻ سرآغاز یك تحول فكری

در طول دو دهه ی 1950 و 1960 ، اطلاعات زیادی درباره جزئیات ساختمانی بستر اقیانوسها به دست آمد. از جمله معلوم شد كه :
1 – رشته كوه های بسیار طویل در اقیانوسها وجود دارد.
2 – جریان گدازه ها و فعالیتهای آتش فشانی در محل رشته كوه میان اقیانوس مشاهده شد
3 – مطالعات زلزله شناسی نشان داد كه در اعماق پوسته ی اقیانوسی، فعالیتهایی در كار است.
4 – نمونه برداری از سنگ های بستر اقیانوس، در هیچ نقطه سنگهایی قدیمی تر از 200 میلیون سال را نشان نداد.  

 

  گسترش بستر اقیانوس ها :

در اوایل دهه ی 1960، هری هس ، زمین شناس آمریكایی،‌این واقعیتها را كنار هم گذاشت و از مجموعه ی آن فرضیه ی گسترش بستر اقیانوسها را ارائه داد.
فرضیه ی هس این بود كه ، بستر اقیانوسها درمحل جریانهای كنوكسیونی ویژه ای كه در گوشته رخ می دهند پدید می آید
با خروج مواد از گوشته، بستر اقیانوس به دو طرف رانده می شود، پس مواد مذاب جایی برای بیرون آمدن و پخش شدن پیدا می كنند. در این صورت، پوسته ی جدیدی در محل شكاف تشكیل می شود، هس ، همچنین اعلام داشت كه به جبران این افزوده شدن بر پوسته اقیانوسی، در محل گودالهای عمیق كه در حاشیه ی بعضی از اقیانوسها قرار دارند، پوسته ی اقیانوسی قدیمی تر دوباره به درون گوشته كشانده و كم هضم می شود. پس ، پوسته ی اقیانوسی گذشته از جوان بودن، دائماً در حال تجدید شدن است. 

اگر کلاس نهمی هستید حتما از صفحات زیر بازدید کنید:برای دانلود پاورپوینت تمامی فصل های علوم نهم کلیک کنید


برای دانلود جزوات تمامی فصل های علوم نهم کلیک کنید

برای دانلود پاسخ فعالیت ها، جمع آوری اطلاعات و... علوم نهم کلیک کنید

 

نویسنده : نظرات () موضوع : علوم نهم، جزوات علوم نهم، مطالب علمی، زمین شناسی، دوشنبه 6 دی 1395 - 04:34 ق.ظ

نظرات

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار بازدید سایت

بازدیدهای امروز : نفر
--------------------
بازدیدهای روز قبل: نفر
--------------------
بازدید این ماه : نفر
--------------------
بازدید ماه قبل : نفر
--------------------
تاریخ آخرین بروز رسانی :
--------------------
كل بازدیدها : نفر

شبکه های اجتماعی

بنر ها