آموزش علوم متوسطه - چرا هنگام جوشیدن آب حباب به وجود می آید؟

چرا هنگام جوشیدن آب حباب به وجود می آید؟

چرا,هنگام,جوشیدن,آب,حباب,آید؟,

آموزش علوم متوسطه